P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

HARTMANN UND MAYER

Dobrodošli na internet stranice HARTMANN & MAYER P.U. Centar za obrazovanje odraslih za Zapadni Balkan sa sjedištem u Distriktu Brčko

Programi obrazovanja

Srednja tehnička i stručna škola P.U. "Centar za obrazovanje odraslih" Hartmann und Mayer, na temelju saglasnosti za rad resornog Ministarstva izvodi sljedeće programe

Obrazovanje je namjenjeno polaznicima koji već imaju završenu neku srednju školu, a žele se prekvalifikovati za drugu vrstu školske spreme III, IV ili V stepena (uvjet navršenih 17 godina). Dokvalifikacije su namijenjene i polaznicima bez završene osnovne škole radi okončanja osnovnog obrazovanja uz uvjet da isti imaju navršenih 15 godina života. Takođe polaznici koji su prethodno završili I i/ili II razred srednje škole, a koji ne mijenjaju zanimanje, mogu se prijaviti za odgovarajući program obrazovanja.

Za više informacija o programima obuke KLIKNITE

Programi su utvrđeni tako da se polaznici usavršavaju radi sticanja V stepena, novih znanja i vještina za rad na složenijim i odgovornijim poslovima u okviru prethodno stečenog zanimanja-zvanja.

Cilj programa je usavršiti polaznike, tako da mogu sigurno i kvalitetno udovoljiti odgovarajućim novim tehničko-tehnološkim procesima.

Tržište rada potrebuje osposobljene i omnikompetente djelatnike, stoga ulaganjem u osobne sposobnosti i razvoj znanja Vi u biti ulažete u osobnu sigurniju budućnost. Bez obzira da li se želite stručno osposobiti za neko građevinsko zanimanje (keramičar, moler, zidar, izolater, tesar ili želite unaprijediti svoje kompetencije iz oblasti informatike, poslovnih komunikacija, zaštite ličnih podataka, zaštite na radu, Home Office tj. primjena digitalnih tehnologija za rad na daljinu i mnoge druge specijalističke kurseve, mi imamo adekvatna i standardizovana rješenja za Vas u skladu sa europskim standardima. Za svaku od edukacija, sačinjen je program obuke koji sadrži informacije: ciljeve seminara, ukazuje na ciljane polaznike, korist za organizaciju, korist za učesnike, sadržaj seminara, opis predavača, raspored seminara, metodologija rada, kotizacija seminara i načini prijave te eventualno za potrebe polaznika podršku oko rezervacije smještaja. 

Za više informacija KLIKNITE

Odaberite da učite njemački jezik dizajniran za brzo učenje za određena zanimanja. Prednost naših kurseva jeste da su isti prilagođeni za odrasle, a nastavu izvode profesori njemačkog jezika sa minimalno 10 godina radnog iskustva i dokazanim uspjehom u prenošenju znanja na polaznike starosne dobi od 18 godina na dalje.

Stručni profesori

P.U. Centar za obrazovanje odraslih Hartmann und Mayer odlučio se za saradnju isključivo sa nastavnim osobljem i stručnjacima iz relevantnih oblasti koji posjeduju dokazan i ostvaren uspjeh u nastavnom procesu, te visok stručni i moralni integritet.

Učite bilo gdje

Kao svojevrsni pioniri i uzor odlučili smo postaviti najviše standarde u kontekstu uvođenja digitalnih alata i pomagala u nastavi. Podigli smo koncept “učenja od kuće” na najviši mogući nivo, nudeći ne samo on-line softversku i telefonsku podršku, nego i mogućnost interaktivnog praćenja nastave iz našeg multimedijalnog amfiteatra koji polaznicima omogućuje sudjelovanje u webinarima (ko organizaciji sa našim partnerskim institucijama iz njemačke) sa elementima izvođenja praktične nastave u toku istih.

Doživotni pristup

Predanost ideji i značaju cjeloživotnog učenja motiviše nas da konstantno nudimo što jednostavnija rješenja za polaznike starosne dobi preko 18 godina, kako bi na njima prihvatljiv način u što kraćem vremenskom periodu i sa optimalnim metodama usvojili određena znanja, i ista povremeno obnavljali u skladu sa napretkom industrijske revolucije i tehnoloških procesa, a sve sa ciljem da naše polaznike učinimo što konkurentnijim na tržištu rada.

Pomoć i podrška

Kao društveno odgovorna kompanija, posebno smo senzibilni prema osobama sa invalidintetom i poteškoćama u razvoju, te pripadnicima rubnih skupima gdje primjenjujemo metod “pozitivne diskriminacije” te na taj način želimo doprinijeti njihovoj što boljoj i učinkovitijoj integraciji u poslovnu i društvenu zajednicu. Kontaktirajte nas za više informacija.

Kursevi njemačkog jezika

Evropski institut za jezike, mobilnost i integracije „Das Europahaus“ je specifični pilot projekat koji implementira Sjevernoatlatnsko-evropska inicijativa za Zapadni Balkan.„Hartmann und Mayer“ jedan je od ključnih partnera na projektu.

Prednost naših kurseva jeste da su isti prilagođeni za odrasle, a nastavu izvode profesori njemačkog jezika sa minimalno 10 godina radnog iskustva i dokazanim uspjehom u prenošenju znanja na polaznike starosne dobi od 18 godina na dalje.

Ovisno o potrebama polaznika nudimo i individualne i grupne kurseve za intenzivno usvajanje ključne terminologije i ovladavanje jezikom za specifična zanimanja, npr. medicinski radnici, IT stručnjaci, CNC operateri itd..

Specijalni kursevi njemačkog jezika dizajniraju se naspram specifičnih potreba polaznika, ovisno od željenog intenzinteta trajanja i okolnosti u kojima se nalazi polaznik. Npr. organizovanje on-line kurseva za polaznike koji se već nalaze u inostranstvu ili kurseva za firme koje svoje radnike šalju na terenski rad u zemlje njemačkog govornog područja…

Ovi kursevi Vas ciljano pripremaju za međunarodno priznate diplome (ÖSD, Goethe, Telc) i nivoe A1,A2,B1 i B2 . Kursevi su namijenjeni zainteresovanim kandidatima, koji posjeduju određeni nivo znanje jezika. U ovim kursevima se upoznajete sa različitim dijelovima pismenog i usmenog ispita. Saznajete kako su bodovi raspodijeljeni, rješavate primjere zadataka i dobijate praktične savjete, kako riješti određene dijelove ispita. Kontaktirajte nas za besplatno testiranje nivoa poznavanja jezika.

Tko smo mi?

Kao nezvanični ambasadori više njemačkih, austrijskih i švajcarskih kompanija koje imaju komercijalni interes za saradnjom u zemljama Zapadnog Balkana, odnosno sa druge strane firmi iz BiH koje imaju interes za poslovanjem u zemljama njemačkog govornog područja, „Hartmann und Mayer“ služi kao komercijalni specijalistički servis i podrška njemačkim i domaćim firmama sa prostora Zapadnog Balkana. Putem osnivanja P.U. Centra za obrazovanje odraslih Hartmann und Mayer za Zapadni Balkan sa sjedištem u Brčko distriktu BiH želimo osposobiti što veći broj tražilaca posla za zanimanja koja bi ih činila konkurentima na tržištu rada u BiH. Na taj način bi naši polaznici stekli tražene kvalifikacije te pronašli trajano zaposlenje u bosanskohercegovačkim kompanijama koje su izvozno orijentirane i koje posluju kao lokalni partneri našim partnerskim kompanijama iz zemalja njemačkog govornog područja.